Boska nawigacja

Data powstania utworu: 2015

Nuty: pobierz tutaj

Unieś mnie ponad kłamstwa i złudzenie,
Samodoskonalenie.
Unieś mnie.
Ponad strach i zwątpienie,
Ponad słabość, ludzkie samouwielbienie,
Ponad grzech.

Ref. Boska nawigacja, światła kalkulacja,
Miłosierdzie, co uwalnia mnie.
Boska nawigacja, prosta kalkulacja,
Przebaczenie, co wyzwala mnie.

To strategia Ducha, kiedy serce słucha,
To sumienie, co wyznacza cel.
Jest z miłości wzięta,
Kodem miłosierdzia przywołuje,
czyta moje SOS.
Chwyta moje SOS.