Łaska i pokój

Data powstania utworu: 2020

Nuty: pobierz tutaj

Intro: Alleluja, łaska i pokój Wam.
Alleluja, zwiastuje Chrystus Pan.
Alleluja, łaska i pokój Wam.
Alleluja.

Ref. Alleluja, łaska i pokój Wam.
Alleluja, zwiastuje Chrystus Pan.

1. Błogosławiony mąż, kto się boi Pana.
On dniem i nocą sławi, wielbi Go.
Jego to małżonka wieniec chwały splata.
Synowie - oliwki - otaczają Go.

Ref. Alleluja, łaska i pokój Wam.
Alleluja, zwiastuje Chrystus Pan.

2. On to jest jak drzewo nad płynącą wodą.
Wszystko, co czyni, zmyślnie składa się.
Ów szczęśliwy mąż, on idzie prostą drogą.
Nie tak jak występni, których zmiata wiatr.

Ref. Alleluja, Chwała Barankowi.
Alleluja, Chwała Jezusowi.
Alleluja, łaska i pokój Wam.
Alleluja, zwiastuje Chrystus Pan.

3. Powstań i świeć, rozbłyśnie Chwała Twoja.
Oto przychodzi Święty, Święty Bóg.
Powstań i świeć, rozbłyśnie Chwała Twoja.
Oto przychodzi zwiastując pokój.

Ref. Emmanuel – najświętsze Imię Boga.
Emmanuel – prawdziwie z nami Bóg.
Alleluja, łaska i pokój Wam.
Alleluja, zwiastuje Chrystus Pan.

Akordy:

Intro: e C D h C a H H/A
G D/Fis D C a H
e C D h
A G D H

Ref. H a H C a H
H a H C a H

1. e D h a E/Gis
a C a H
e D a E/Gis
a C a H

Ref. e D a E/Gis
a C H

2. e D h a E/Gis
a C a H
e D a E/Gis
a C a H

Ref. H C a H
H C H C a H
H G D e A/Cis H/Dis H/A
G D/Fis D C a H

Instr: H C H C a H /x4

3. Powstań i świeć.. fis cis7 D A
h7 D h7 Cis
A E h7 fis
h7 D h7 Cis
Ref. Emmanuel... (a cappella)
Alleluja... fis cis D Fis/Ais h D Cis
A E D h Cis