Anna Majewska-Owczarek

Anna Majewska-Owczarek

Adres e-mail: a.m.owczarek@gmail.com

Rok rozpoczęcia posługi w zespole: 2014

Posługuje: śpiew, taniec

Miejsce zamieszkania: Łódź

Prywatnie: Mężatka

Słowo dla Was

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach." (Iż 49, 15-16)


ZOBACZ WSZYSTKIE OSOBY