Baranku Boży

Data powstania utworu: 2006

Nuty: pobierz tutaj

Baranku Boży H E
Baranku Boży H E
Który gładzisz grzechy świata gis Fis
gładzisz grzechy świata gis Fis
Zmiłuj się nad nami/x2 E Fis gis E Fis H /x2

Baranku Boży
Baranku Boży
Który gładzisz grzechy świata
gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami/x2

Baranku Boży H E
Baranku Boży H E
Który gładzisz grzechy świata gis Fis
gładzisz grzechy świata gis Fis
Obdarz nas pokojem/x2 E Fis gis E Fis H/x2
H E H E
gis Fis gis Fis
E Fis gis E Fis H