Chryste, zbawienie ludzkości

Data powstania utworu: 2009

1 Chryste, zbawienie ludzkości
I Synu Ojca Jedyny,
Ciebie On zrodził przedziwnie
Przed wszelkich bytów początkiem.

2 Tyś chwały Jego odblaskiem
I wieczną świata nadzieją,
Usłysz nasze wołanie
Ze wszystkich ziemi zakątków!

3 Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś
Śmiertelną postać człowieka,
Rodząc się z łona czystego
Niepokalanej Dziewicy.

4 Dzień, który do nas powraca
Przez roku stałe nawroty,
Świadczy, że z Ojca stolicy
Przyszedłeś, aby nas zbawić.

5 Niebo i lądy z morzami,
I to, co w nich się znajduje,
Ojca wysławia z radością,
Gdyż On Cię posłał na ziemię.

6 Także i my, których, Panie,
Swej krwi obmyłeś strumieniem,
Nowym Cię hymnem wielbimy
W rocznicę Twoich narodzin.

7 Jezu zrodzony z Maryi,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Chwałę i cześć bezgraniczną
Oddaje wszelkie stworzenie. Amen.

(Hymn z Nieszporów Bożego Narodzenia)