Chwała na wysokości

Data powstania utworu: 2006

Nuty: pobierz tutaj

Refren: A D E Zwrotka: D E A D E A D E fis h E

Ref. Chwała na wysokości! A D E
Chwała Jedynemu Bogu! A D E
Chwała na wysokości! A D E
Chwała, a ludziom pokój! A D E

1. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię D E A
Wielbimy Cię, wysławiamy D E A
Dzięki Ci składamy D E fis
Bo wielka jest chwała Twoja! h E
Panie Boże, Królu nieba D E A
Boże Ojcze Wszechmogący D E A
Panie, Synu Jednorodzony D E fis
Jezu Chryste. h E
Ref. Chwała na wysokości! A D E
Chwała Jedynemu Bogu! A D E
Chwała na wysokości! A D E
Chwała, a ludziom pokój! A D E

2. Baranku Boży, Synu Ojca D E A
Który gładzisz grzechy świata D E A
Zmiłuj się nad nami D E fis
Zmiłuj się nad nami h E
Który gładzisz grzechy świata D E A
Przyjm błaganie nasze D E A
Który siedzisz po prawicy Ojca D E fis
Zmiłuj się nad nami. h E
Ref. Chwała na wysokości! A D E
Chwała Jedynemu Bogu! A D E
Chwała na wysokości! A D E
Chwała, a ludziom pokój! A D E

3. Albowiem tylko Tyś jest święty D E A
Tylko Tyś jest Panem D E A
Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste D E fis
Z Duchem Świętym, h E
w chwale Boga Ojca. Amen. h E
Ref. Chwała na wysokości! A D E
Chwała Jedynemu Bogu! A D E
Chwała na wysokości! A D E
Chwała, a ludziom pokój! A D E