Duszo Chrystusowa

Data powstania utworu: 2000

Duszo Chrystusowa uświęć mnie a a2
Ciało Chrystusowe wybaw mnie a a2
Krwi Chrystusowa napój mnie a a2 a a2

Duszo Chrystusowa uświęć mnie a F7+
Ciało Chrystusowe wybaw mnie a F7+
Krwi Chrystusowa napój mnie a F7+ a a2

Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie c
Męko Chrystusowa wzmocnij mnie c As7+
O dobry Jezu wysłuchaj mnie B2 g c
W ranach swoich, Jezus, ukryj mnie d B7+
I nie dozwól bym od Ciebie oddalił się d B7+
Od nieprzyjaciela złośliwego obroń mnie C2 a d
Ty w godzinie śmierci wezwij mnie e
I każ mi przyjść do Siebie C2 D
Bym ze świętymi Twymi chwalił Cię e
Na wieki wieków. Amen. C2 D e

Duszo Chrystusowa uświęć mnie C2 D e
Ciało Chrystusowe wybaw mnie C2 D e
Krwi Chrystusowa napój mnie C2 D e
Duszo Chrystusowa uświęć mnie... C2 D e