Maryjo, wzorze prostoty

Data powstania utworu: 1999

Nuty: pobierz tutaj

Maryjo, wzorze prostoty, F a d
Przez Ducha Świętego napełniona. B C
Radością wieczną F a d
Wciąż i na zawsze przepełniona. B C

Ref. Świątynio Syna Bożego, F C d
Prowadź nas ścieżką Ducha Świętego g C
Wszędzie tam, gdzie człowiek czeka sam. F C d g C

Jak powstał utwór

Tekst pochodzi z modlitewnika Żyć Dobrą Nowiną autorstwa o. Józefa Kozłowskiego SJ

Niejednokrotnie w swoim życiu doświadczyłem tego, że czas rekolekcji, misji ewangelizacyjnych, Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego - to szczególny czas udzielania się Ducha Świętego w Jego rożnorakich przejawach. On ożywia w nas nie tylko te dary i charyzmaty, które służą w przeżywaniu czy prowadzeniu rekolekcji, ale też te, które są nam dane i zadane w ciągu życia, do budowania Królestwa Bożego. Jednym z nich jest dar różnorodnej twórczości w Duchu Świętym. W 1998r., w czasie odprawiania miesięcznych Ćwiczeń Duchownych, doświadczałem ożywienia tego właśnie daru. Moim głębokim pragnieniem było nie tylko przeżywać Ćwiczenia, ale również to co przeżywam - wyrazić poprzez muzykę i tekst.

Głównym odkryciem tych rekolekcji było dla mnie to, że były niezwykle Maryjne. Nigdy wcześniej w sposób tak oczywisty i z taką intensywnością nie doświadczałam obecności Matki Bożej w swoim życiu. Ona autentycznie uczyła mnie postawy Jezusa i kształtowała moją pokorę i otwartość na przyjęcie woli Bożej. Uczyła mnie również przezwyciężania moich słabości poprzez zaufanie do Niej jako Niepokalanie Poczętej i pełnej Ducha Świętego. Inne odkrycie, dokonane podczas medytacji oraz konferencji z podręcznika Życie w Duchu Świętym, dotyczyło tego, że charyzmat służby, który właściwie jest charyzmatem miłości, jest dla mnie najwspanialszym darem, jaki mogłem otrzymać od Boga.

Oba te doświadczenia stały się inspiracją do powstania utworu Maryjo, wzorze prostoty. Słowa modlitwy: Świątynio Syna Bożego, prowadź nas ścieżką Ducha Świętego wszędzie tam, gdzie człowiek czeka sam, zaczerpnięte z książki Z Maryją w życie w Duchu Świętym, niezwykle mocno rezonowały w moim sercu. Szczególnie poruszały mnie i poruszają cały czas słowa: gdzie człowiek czeka sam, przy których spokojna, pełna prostoty, lekko rozwijająca się i wznosząca muzyka znajduje swój kulminacyjny punkt. Jest on podkreślony również przez wielokrotne powtarzanie tekstu. I o to w tym utworze chodzi, aby te słowa zostały przez nas dogłębnie przyjęte i stały się treścią naszego życia, troską o zbawienie każdego człowieka - z Maryja jako przewodniczką i inspiratorką na tej drodze, wzorem prostoty i pierwszą ewangelizatorką.

Bogu i Matce Bożej dziękuje za dar i narzędzie ewangelizacji, jakim jest płyta Pokorna Służebnico Pana, a na niej również utwór Maryjo, wzorze prostoty.

Mariusz Muras

Muzyka

Tekst

Utwór znajdziecie na płytach:


ZOBACZ WSZYSTKIE UTWORY