Święty, Święty

Data powstania utworu: 2007

Święty, Święty Pan Bóg Zastępów A
Pełne jest niebo i ziemia Twej chwały
Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. A fis cis D h7/E A
przejście: fis E D A

Błogosławiony, który idzie w imię Twoje, Panie. A
Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. A fis cis D h7/E A
przejście: fis - gis